"The light of lights looks always on the motive, not the deed, the shadow of shadows on the deed alone."
William Butler Yeats

HDR na svojim stranicama planira stvoriti arhivu tehničkih uputa i smjernica.

Pod tehničkim uputama i smjernicama, podrazumjevamo različite informacije vezane uz rasvjetu. Prvenstveno ćemo na ovim stranicama navoditi zakonske okvire unutar kojih funkcionira rasvjeta javnih prostora. Osim toga biti će riječi o parametrima rasvjete presudnim za kvalitetno koncipiranje rasvjete. Osvrnut ćemo se i na dobra rješenja iz prakse, a koja Vam mogu pomoći u snalaženju na ovom vrlo širokom polju, koje se naziva rasvjeta.

Standardi

Hrvatski zavod za norme, preuzeo je obvezu sve Europske norme preuzeti te ih s vremenom u potpunosti prevesti na hrvatski jezik. Putem linka možete dobiti uvid u norme koje su obrađivane do danas, a tiču se svjetla i rasvjete. Za sada su norme prevedene na hrvatski jezik samo u svojem početnom dijelu (naslov norme i namjena), dok je ostatak ostao na izvornom, engleskom jeziku. Ova dokumentacija predstavlja osnovnu literaturu za projektante i nadzorne inženjere iz domene rasvjete, a norme se mogu kupiti u Hrvatskom zavodu za norme.

Zakoni

Službena hrvatska legislativa koje se moramo držati u svim aspektima našeg djelovanja, svodi se trenutno na jedan Zakon, Zakon o zaštiti od svjetlo onečišćenja, koji je donosen kao podzakonski akt novom Zakonu o zaštiti okoliša (iz 2007), članak 31.
Nadležno ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je oformilo stručnu grupu koja je radila na izradi prijedloga teksta Uredbe o standardima upravljanja rasvjetljenošću, koja je nakon javne raasprave (završena u lipnju 2013.) svoje prijedloge dalo Stručnim službama nadležnog ministarstva. Tekst prijedloga Uredbe možete pročitati na ovom Linku (PDF, 151k) 

HDR Vam na raspolaganje stavlja svoje interne dokumente:

U skladu sa zakonom o normizaciji te državnim obvezama u okviru pristupnih procesa EU, Hrvatski zavod za norme je pokrenuo preuzimanje službenih Europskih normi i standarda, kao i preporuka. Ovaj proces se odvija u nekoliko faza. Za početak, do kraja tekuće, 2009. godine, bilo je potrebno prevesti nazive normi kao i njihove namjene. Preostali tekst (dakle sadržaj pojedine obrađene norme) ostao je na izvornom, engleskom jeziku.Ovdje donosimo pregled svih prevedenih naziva i namjena, a koji se tiču rasvjete. Cjelokupne norme se mogu nabaviti kod Hrvatskog zavoda za normizaciju.

 

Priloženi dokumenti:

Poveznice