"Nothing in the universe can travel at the speed of light, they say, forgetful of the shadow's speed."
Howard Nemerov

HDR na svojim stranicama planira stvoriti arhivu tehničkih uputa i smjernica.

Pod tehničkim uputama i smjernicama, podrazumjevamo različite informacije vezane uz rasvjetu. Prvenstveno ćemo na ovim stranicama navoditi zakonske okvire unutar kojih funkcionira rasvjeta javnih prostora. Osim toga biti će riječi o parametrima rasvjete presudnim za kvalitetno koncipiranje rasvjete. Osvrnut ćemo se i na dobra rješenja iz prakse, a koja Vam mogu pomoći u snalaženju na ovom vrlo širokom polju, koje se naziva rasvjeta.

Standardi

Hrvatski zavod za norme, preuzeo je obvezu sve Europske norme preuzeti te ih s vremenom u potpunosti prevesti na hrvatski jezik. Putem linka možete dobiti uvid u norme koje su obrađivane do danas, a tiču se svjetla i rasvjete. Za sada su norme prevedene na hrvatski jezik samo u svojem početnom dijelu (naslov norme i namjena), dok je ostatak ostao na izvornom, engleskom jeziku. Ova dokumentacija predstavlja osnovnu literaturu za projektante i nadzorne inženjere iz domene rasvjete, a norme se mogu kupiti u Hrvatskom zavodu za norme.

Zakoni

Službena hrvatska legislativa koje se moramo držati u svim aspektima našeg djelovanja, svodi se trenutno na jedan Zakon, Zakon o zaštiti od svjetlo onečišćenja, koji je donosen kao podzakonski akt novom Zakonu o zaštiti okoliša (iz 2007), članak 31.
Nadležno ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je oformilo stručnu grupu koja je radila na izradi prijedloga teksta Uredbe o standardima upravljanja rasvjetljenošću, koja je nakon javne raasprave (završena u lipnju 2013.) svoje prijedloge dalo Stručnim službama nadležnog ministarstva. Tekst prijedloga Uredbe možete pročitati na ovom Linku (PDF, 151k) 

HDR Vam na raspolaganje stavlja svoje interne dokumente:

U skladu sa zakonom o normizaciji te državnim obvezama u okviru pristupnih procesa EU, Hrvatski zavod za norme je pokrenuo preuzimanje službenih Europskih normi i standarda, kao i preporuka. Ovaj proces se odvija u nekoliko faza. Za početak, do kraja tekuće, 2009. godine, bilo je potrebno prevesti nazive normi kao i njihove namjene. Preostali tekst (dakle sadržaj pojedine obrađene norme) ostao je na izvornom, engleskom jeziku.Ovdje donosimo pregled svih prevedenih naziva i namjena, a koji se tiču rasvjete. Cjelokupne norme se mogu nabaviti kod Hrvatskog zavoda za normizaciju.

 

Priloženi dokumenti:

Poveznice