"There is nothing in the dark that isn't there when the lights are on."
Rod Serling

HDR na svojim stranicama planira stvoriti arhivu tehničkih uputa i smjernica.

Pod tehničkim uputama i smjernicama, podrazumjevamo različite informacije vezane uz rasvjetu. Prvenstveno ćemo na ovim stranicama navoditi zakonske okvire unutar kojih funkcionira rasvjeta javnih prostora. Osim toga biti će riječi o parametrima rasvjete presudnim za kvalitetno koncipiranje rasvjete. Osvrnut ćemo se i na dobra rješenja iz prakse, a koja Vam mogu pomoći u snalaženju na ovom vrlo širokom polju, koje se naziva rasvjeta.

Standardi

Hrvatski zavod za norme, preuzeo je obvezu sve Europske norme preuzeti te ih s vremenom u potpunosti prevesti na hrvatski jezik. Putem linka možete dobiti uvid u norme koje su obrađivane do danas, a tiču se svjetla i rasvjete. Za sada su norme prevedene na hrvatski jezik samo u svojem početnom dijelu (naslov norme i namjena), dok je ostatak ostao na izvornom, engleskom jeziku. Ova dokumentacija predstavlja osnovnu literaturu za projektante i nadzorne inženjere iz domene rasvjete, a norme se mogu kupiti u Hrvatskom zavodu za norme.

Zakoni

Službena hrvatska legislativa koje se moramo držati u svim aspektima našeg djelovanja, svodi se trenutno na jedan Zakon, Zakon o zaštiti od svjetlo onečišćenja, koji je donosen kao podzakonski akt novom Zakonu o zaštiti okoliša (iz 2007), članak 31.
Nadležno ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je oformilo stručnu grupu koja je radila na izradi prijedloga teksta Uredbe o standardima upravljanja rasvjetljenošću, koja je nakon javne raasprave (završena u lipnju 2013.) svoje prijedloge dalo Stručnim službama nadležnog ministarstva. Tekst prijedloga Uredbe možete pročitati na ovom Linku (PDF, 151k) 

Poveznice