"Following the light of the sun, we left the Old World."
Christopher Columbus

Opći dio

Pitanje: Je li bilo tko može postati član HDR-a?

Odgovor: Članom HDR-a može postati bilo koja punoljetna osoba sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ali i izvan nje. Sve što je potrebno napraviti jest uplatiti članarinu u iznosu od 200 kn / osoba / godina, te ispuniti pristupni formular. Više u rubrici "Članovi".

Pitanje: Na koji način se uplaćuje članarina?

Odgovor: Članarina se uplaćuje izravno na žiro račun HDR-a. Transakcija se može obaviti uz pomoć opće uplatnice ili putem e-bankarstva (prema Vašoj želji i mogućnostima). Više o tome u rubrici "Članovi".


Pitanje: Koje su dužnosti članova HDR-a?

Odgovor: Osnovne dužnosti članova HDR-a su etičko i moralno ponašanje u poslovnom životu, što znači poštivati načela tržišne utakmice, lojalno konkurirati, savjetovati se i s kolegama iz drugih institucija o zajedničkim aktivnostima, sudjelovati u radu tehničkih odbora, sudjelovati na skupštinama i savjetovanjima te prije svega poštivati zakone i propise Republike Hrvatske, kao i one vezane uz strukovne organizacije i Komoru.


Pitanje: Koje pogodnosti uživaju članovi HDR-a?

Odgovor: Članovi HDR-a se redovito izvještavaju o događajima iz domene rasvjete, kako u Europi tako i u svijetu. Komunikacija između stručnjaka iz područja rasvjete daleko je brža i elastičnija kroz HDR nego li to može biti izvana. Članovi uživaju još neke pogodnosti vezane uz financije (npr. promocija svojih tvrtki kroz kanale HDR-a, bez naknade).

Stručni dio

Pitanje: Je li postoji način da se umanji intenzitet cestovne svjetiljke koja mi svijetli ravno u sobu?

Odgovor: Od početka 2019., na snazi je Zakon o zaštiti od svjetlo onečišćenja, prema kojemu se svjetiljke koje izravno svijetle u privatne prostore, moraju adaptirati kako bi se umanjila količina tzv. provalnog svjetla. Međutim, još neko vrijeme ovaj zakon, poradi nepostojanja tehničkih podzakonskih akata, na žalost neće biti primjenjiv u svim svojim detaljima.

Poveznice