"Sometimes that light at the end of the tunnel is a train."
Charles Barkley

HDR će u buduće producirati popularne upute koje će Vam nuditi ovim putem.

U proljeće 2011. godine, ponukani podosta diletantskim napisima u tiskanim medijima, HDR je odlučilo pristupiti izradi brošure o Led rasvjeti. Namjena brošure je približiti problematiku ljudima koji odlučuju o implementaciji ove moderne tehnologije na području svoje lokalne uprave ili samouprave. Smatramo kako se tek nakon konzultacija s etabliranim stručnjacima, pozitivno mogu riješiti planovi rekonstrukcije javne rasvjete, kao i rasvjete, uopće.

Naravno, brošura će biti interesantna i svim ostalim ljudima koji žele saznati neke osnove iz domene LED izvora svjetla. U tiskanom obliku će se prvenstveno distribuirati općinama i gradovima, ali i ostalim zainteresiranim strankama. Brošura u tiskanom obliku je besplatna, no na Vašu adresu ju možete dobiti nakon plaćene poštarine.

Brošura koju u digitalnom obliku možete preuzeti s linka u nastavku, samo je prvi od planiranih dokumentata ove vrste.

Poveznice