"You can disguise any set with lights and shadows."
Allan Dwan

Do danas, HDR je održao slijedeće Skupštine:

Konstitucijska Skupština je održana u veljači 2008. godine. Tom prigodom su definirane smjernice rada, kao i struktura i ustroj HDR-a. Zapisnik možete pogledati na slijedećem linku:

Zapisnik s Konstitucijske skupštine HDR-a (PDF, 29kB)

Tijekom prve konferencije u organizaciji HDR-a (uz suradnju s kolegama iz Slovenskog društva za razsvetljavo (SDR), održana je programska skupština HDR-a, zapisnik koje je dostupan na sljedećem linku:

Zapisnik s Programske skupštine HDR-a (PDF, 679kB)

Početkom travnja 2012. godine, u Zagrebu, na lokaciji Tribine grada Zagreba, odžana je Izborno - izvještajna skupština HDR-a, kojom prigodom je izabrano novo vodstvo, te su kadrovski restrukturirana tijela HDR-a. Putem slijedećih linkova možete pročitati dokumente vezane uz Skupštinu.

Zapisnik s Izborne skupštine HDR-a (PDF, 49kB)
Poslovnik Izborne Skupštine HDR-a (PDF, 54kB)

U arhivi HDR-a se nalaze svi kandidacijski listiće, glasački listići te originali zapisnika sa Skupštine. Ukoliko žalite imati uvid u te dokumente, kontaktirajte Tajnika društva.

 

Poveznice